Tjenester

Planlegging grunnundersøkelser

Vi bistår med planlegging av grunnundersøkelser og etablering av borplan. Vi tilpasser våre grunnundersøkelser etter prosjektets behov og prosjektfase. 

 

Utførelse grunnundersøkelser

Vi utfører grunnundersøkelser på land og i sjø. Vi bruker en borerigg av typen GEOTECH 605 som er tilpasset for bruk av GeoGreen Hybrid systemet, som gir oss muligheten til å utføre utslippsfrie grunnundersøkelser. 

 

Vi utfører grunnundersøkelser for prosjekter i alle størrelsesordener. Alt fra mindre bygninger til mer komplekse prosjekter som havn- og industrianlegg, vei- og jernbane, og kvikkleireutredninger. Vi utfører oppdrag knyttet til både geotekniske og  miljøtekniske grunnundersøkelser over hele landet.

 

Eksempel på grunnundersøkelsesmetoder:

 

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • Trykksondering (CPTU)
 • Fjellkontrollboring
 • Prøvetaking
 • Naverboring
 • Prøvegraving
 • Innmåling av punkter med GPS 
 • Installasjon av piezometere/poretrykksmålere (hydrauliske eller elektriske)

Laboratorieforsøk

Vi bistår med etablering av laboratorieprogram, tilpasset etter påtrufne grunnforhold og relevante geotekniske problemstillinger. Vi bistår med bestilling, koordinering og oppfølging av geotekniske laboratorieforsøk.

 

GeoRigg Norway har nært samarbeid med flere eksterne leverandører for laboratorietjenester.

Eksempel på laboratorieforsøk:

Rutineforsøk​

 • Jordart
 • Tyngdetetthet
 • Vanninnhold
 • Konsistensgrenser
 • Konus​kforsøk
 • Enaksiale trykkforsøk
 • Korngradering

Spesialforsøk

 • Treaksialforsøk
 • Ødometerforsøk
 • Humusbestemmelse
 • Korndensitet
 • Permeabilitet
 • Kalk/sementprøving

Rapportering

Vi sammenstiller resultater fra utførte felt- og laboratorieforsøk i en datarapport. Dette vil gi en oversikt over de utført arbeid og grunnforhold. 

Geoteknisk rådgivning og prosjektering

Vi har et nært og tett samarbeid med Geo Norway AS, som tilbyr en rekke tjenester innen geoteknisk rådgivning og prosjektering.

 

Våre medarbeidere i Geo Norway har lang erfaring med geoteknisk prosjektering og har kompetanse til å bistå i alle geotekniske problemstillinger. Geo Norway bistår i alle prosjektfaser, fra mulighetsstudier, skisseprosjekt, regulering, detaljprosjektering, og oppfølging under utførelse.

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå i ditt prosjekt eller om du har noen spørsmål.